Betingelser:

Alle hopper møder uden bagsko.

Kun naturlig bedækning for hånd.
 

Opstaldningen sker for Ejers regning og risiko. Rosengård Heste fraskriver sig alt ansvar i
tilfælde af skader, ulykker eller lign. Hoppeejer er fuldt bekendt med at hoppen ikke er dækket af Rosengård Hestes forsikring.

   
Skulle Hoppen i opstaldningsperioden få brug for behandling af dyrlæge, vil Rosengård Heste
så vidt muligt indhente Ejers accept forinden dyrlæge tilkaldes. Viser hoppen tegn på akut
livstruende sygdom eller skade, er Rosengård Heste uanset hvad, berettiget til at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af Hoppen, uden Ejers forudgående accept.
Udgifter hertil afholdes af Ejer.